Prestationsångest, nerver & hur du når dina mål

Prestationsångest, nerver & hur du når dina mål

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Billing address

Order summary

PernillahodeMhund

Prestationsångest, nerver & hur du når dina mål

Prestationsångest, nerver & hur du når dina mål, Webinar med Pernilla Pöykiöniemi

I den här föreläsningen pratar vi om bakomliggande faktorer till prestationsångest och tävlingsnerver, och du får konkreta tips om hur du kan må bättre inför en prestation som t.ex. en tävling. Hur du hittar den optimala anspänningen, det vill säga lagom mängd tävlingsnerver som hjälper dig att prestera ditt bästa och så får du lära känna din egen självkänsla. Vi pratar också om olika metoder för att formulera mål som tar dig från dagsform till drömform. Föreläsningen utgår från hundträning men berör livet i stort.NOK 200
Total due NOK 200

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.