Produkter

Webinars

25. april kl. 19:00

NOK 250.00

Av og til kan det være vanskelig å vite om man må til veterinær, eller om man selv kan hjelpe hunden.
Dette har veterinær Kathrine Winblad bestemt seg for å gjøre noe med. Som et bidrag til dette inviteres du til foredrag hvor vi går gjennom fra snute til hale, hvordan du undersøker egen hund. Hvorfor det er viktig og hva du skal se etter i hverdagen.
Foredraget tar for seg enkle undersøkelsesteknikker i hverdagen og vi ser på hva du bør gjøre om hunden er pjusk eller skadet. Du får også tydelige råd for når dyrlegen skal kontaktes. Foredraget baserer seg på vestlig veterinærmedisinsk forståelse, iblandet en god del erfaringer fra pasienter og egne dyr. 

3. mai kl. 19:00

NOK 250.00

Effektiv hundetrening – omsette teori i praksis

Det finnes mange eksempler på virkelig gode hundetrenere som ikke kan teori i det hele tatt, og også mange eksempler på de som kan mye teori, men som ikke lykkes særlig godt med selve hundetreningen.

Teori kan være en fin «snarvei» til ferdigheter. Hvis vi bruker eksisterende kunnskap, slipper vi å gjenta alle feilene andre har gjort før oss og kan dermed starte med flere tiår med erfaring. Men det er ikke nok å ha kunnskapen. I tillegg til å kunne teorien, må vi få den «ut i hendene» og faktisk bruke den.

Jens Frank:

Forsker (dosent) ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), og instruktør ved Scandinavian Working Dog Institute (SWDI). Jobber med forskning og opplæring av både tjenestehunder og hundeførere.

Webinaret er på svensk