Bruk av eksterne belønninger i trening av stående fuglehunder.

Opptak av Webinar med Astrid Weider Ellefsen. 14.12.2021

Astrid Weider Ellefsen driver Vindfinn hundetrening på Haugalandet der hun har spesialisert seg på kursing og instruksjon av eiere av stående og støtende fuglehunder. Hun har bred erfaring fra trening av ulike raser mot jakt og jaktprøver og har oppnådd gode resultater med mange ulike hunder. I høst toppet hun det hele ved å vinne NM høyfjell med sin engelske setter Berkjestølen’s Neon.

Astrid er opptatt av effektiv belønningsbasert hundetrening og bruker metoder som både er forståelige for hund og eier, og som gir resultater. I treningen av hunder som skal brukes til jakt trener hun fram hunder som kan jobbe for jegeren for å få tilgang til de belønningene som finnes naturlig for den under jakten. For at dette skal fungere må både hunden være godt grunntrent, og føreren ha forståelse for og kunne jobbe med hundens jaktlyst, jagelyst og viltbegjær. 


Astridfuglehund

Her er et klipp fra bladet Fuglehunden.

Om webinaret:

I dette webinaret fokuserer Astrid på hvorfor det er viktig å bruke eksterne belønninger når vi trener fram fuglehunder, og hvordan vi lærer hunden at alt det den har lyst på ute i jaktterrenget er tilgjengelig gjennom føreren. Webinaret dekker blant annet:

  • gjennomgang av begreper som jaktlyst, jagelyst og viltbegjær
  • forskjellen mellom å trene en hund fram til å fungere på jakt og en som skal yte i sportskonkurranser
  • samarbeidet mellom hund og jeger
  • viktigheten av å kunne bruke jaktens belønninger som effektive forsterkere 
  • grunnleggende øvelser for å lære hunden å engasjere seg i det vi vil
  • grunnleggende øvelser for økt forståelse av eksterne belønninger
  • den viktige generaliseringen
  • når hunden belønner seg selv

Dette webinaret forutsetter at du innehar grunnleggende kunnskap om enkel læringsteori og belønningsutvikling.


Astridfuglehund