Belønningsbasert Lederskap med Astrid Weider Ellefsen, 22.3.22

Opptak av Belønningsbasert Lederskap med Astrid Weider Ellefsen, 22.3.22

Astrid Weider Ellefsen driver Vindfinnvegen hundetrening på Haugalandet der hun har spesialisert seg på kursing og instruksjon av eiere av stående og støtene fuglehunder. Hun har bred erfaring fra trening av ulike raser mot jakt og jaktprøver og har oppnådd gode resultater med mange ulike hunder. Høsten 2021 toppet hun det hele ved å vinne NM høyfjell med sin engelske setter Berkjestølen’s Neon

Astrid er opptatt av effektiv belønningsbasert hundetrening og bruker metoder som både er forståelige for hund og eier, og som gir resultater. Målet med hundetreningen er å trene fram en fuglehund som sier JA til alle aktiviteter vi foreslår enten det er å spise godis, å leke med oss, å søke etter fugl, å apportere eller å bli sittende når fuglen flyr avgårde. 


Om webinaret:


I dette webinaret fokuserer Astrid på hvordan vi trener fram en hund som engasjerer seg i den aktiviteten vi bestemmer når vi bestemmer det. Hun tar for seg både hvordan vi som eiere og førere må legge opp treningen for å få en slik hund, hvordan vi lærer hunden det når den er valp, hvordan vi jobber med det under unghundsperioden og hvilke krav vi kan sette til den voksne hunden. Alle eksemplene vil være relatert til trening av stående eller støtende fuglehunder, men temaet er aktuelt for alle typer hunder og sporter.

Webinaret dekker blant annet:

  • hva er belønningsbasert lederskap
  • viktige trenerferdigheter
  • viktige grunnferdigheter for hunden
  • å engasjere seg i rett belønning
  • å jobbe for å få
  • å avbryte atferd
  • trening i hverdagen


Dette webinaret forutsetter at du innehar grunnleggende kunnskap om enkel læringsteori og belønningsutvikling. 

Astridfuglehund


AstridFuglehund2