Terms and conditions

MEMBERS' PORTAL / MEDLEMSPORTAL:
Your membership is valid until you cancel it. If you cancel in the middle of a period, the paid amount will not be refunded. If you unsubscribe and then re-subscribe, the price will be the current price, which may be higher than when you initially subscribed.

Medlemskapet er gyldig inntil du sier det opp. Ved oppsigelse midt i en periode vil ikke det innbetalte beløpet bli tilbakebetalt.

Hvis du melder deg av og deretter melder deg inn igjen - da vil prisen være den gjeldende prisen, som kan være høyere enn da du først meldte deg inn.


WEBINARS / WEBINARER:

When purchasing webinars, there is no right to a refund if you are dissatisfied with the webinar. However, if the webinar is postponed or canceled, you will receive a refund if you prefer, or you can choose to access another webinar of your choice. Alternatively, in the case of a postponement, you can of course wait until the webinar is rescheduled.

Ved kjøp av webinarer gis det ingen rett til tilbakebetaling om du skulle være misfornøyd med webinaret. Likevel, hvis webinaret blir utsatt eller avlyst, vil du få tilbake pengene hvis du foretrekker det, eller du kan velge å delta på et annet valgfritt webinar. Alternativt kan du selvfølgelig vente til webinaret blir satt opp på nytt ved utsatt tidspunkt.KURS OG KONSULTASJONER:

Eventuell avmelding må gjøres senest 7 dager før avtalt tid. Ved avbestilling senere enn 7 dager før avtalen gis ingen refusjon. Dette gjelder også ved sykdom, men ved sykdom kan vi prøve å finne en ny dag for timen.

Force Majeure: Ved hendelser utenfor vår kontroll, som naturkatastrofer, epidemier/pandemier på hunder eller mennesker, vil vi dessverre ikke kunne refundere kurs/konsultasjonskostnader.